X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 14 شهریور 1392

کبریت بی خطر


تک تک ساعات عمرم بی تو هر لحظه هدر شد
فکر من در خواب هر شب با خیالت همسفر شد
مثل کبریتی که می سوزاند در بنزین تنم را
یاد اسمت ناگهان در زندگی ام بی خطر شد
درد دل هایی که با تو کنج خلوت کرده بود
رفتی و در سینه ماند و عاقبت هم دردسر شد
کل بدبختی عالم امتحانی بود الهی
رفتی و هر روز عمرم امتحان مستمر شد
بس که کامم تلخ شد از درد سخت رفتن تو
دردهایم تلخ تر از قهوه های بی شکر شد
آنچنان دوری تو زد ضربه ای بر پیکر من
درد سرد زخم خنجر روی قلبم بی اثر شد
زنده ماندن پیش این غم، مثل ماندن در کما بود
از سفر تا مشتری هم، این تحمل سخت تر شد
راه آزادی از این غم، مثل آزادی شد از تن
یا فرار روی ریلی از قطاری در گذر شد
تا تو بودی لحظه لحظه زندگی ام خوبتر شد
تا تو رفتی روزهای عمر سرتاسر ضرر شد