X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 2 شهریور 1392

ساقی

ساقیا پیمانه ای ده از مِیت
راه سختی را بپیمودم پیت
گشت دنیا پر ز آوازت شبی
من هنوزم محو آن سوز نِیت
باز بهر باده ی نابت ببین
با وجود افتاده ام من بر پِیت
بهر امروزت بخوانم من تو را
نیستم دنبال پیشین و دِیت
نیست درکم تا که دانم کیستی؟
من چه فهمم از کجا و از کِیت؟
از کجایی و چه پیمان داده ای؟
شب چگونه می شود هر دم طِیت
من فقط خواهم که بنشینی برم
باده ای خواهم از آن زرین خِیت